Hip Hop, funk,  L.A. Style, Girly Hip Hop


Danseformerne er inden for deres genre en sammensætning af alle stilarter. Inspiration og trinkombinationer hentes bl.a. fra de mange musikvideoer og har derigennem som udtryk opnået stor popularitet blandt børn og unge. HipHop genren er for længst trådt ud af sine oprindelige omgivelser som gadens dans. Det vi så på gader og stræder op igennem 80’erne, har i dag gjort sit indtog på alle danseskoler og i det gængse teatermiljø. For kunstformens over-levelse er dette et stort gennembrud og en stor fortjeneste. gaardbodans  kan igen i år tilbyde nogle af de bedste HipHop lærere herhjemme. De har i sommerferien alle hentet inspiration fra
workshops og fået undervisning i udlandet. Så vi glæder os til, at
se alle jer HipHlever til en ny og spændende sæson.
 

 

 

 

 Experrimental Hip Hop

En Hip Hop stilart som bryder grænser for den gænge Hip Hop. Der experimenteres med basic Hip Hop trin dog uden at være begrænset
af den traditionelle måde at bevæge sig på.  Alle former for musik er tilladt, og er derfor med til at udvikle Hip Hop'ens trinsprog. Der fusioneres og leges med andre dansestilarter, som gør at udtrykket bliver mere personligt alt afhængigt af den enkelte udervisers måde
at bevæge sig på.

 


Modern Dance

Modern dance udspringer af den klassiske balletteknik. Timen består
af en grundig opvarmning, hvor man laver forskellige tekniske øvelser som plieer, balance, drejninger, spring mm. Der trænes i forskellige trin-kombinationer hen over gulv for til sidst at øve en kombination eller dans. gaardbodans' musikstil er kendetegnet ved at bruge det aller-nyeste musik indenfor den elektroniske verden, house, dup, elektro mm.. Dansestilen er inspireret af hip hop, house, moderne
og jazz dans. Der sættes fokus på kroppens udtryk, bevægelsespotentiale, fraseringer og musikalitet


M
odern Dance

Modern dance udspringer af den klassiske balletteknik. Timen består
af en grundig opvarmning, hvor man laver forskellige tekniske øvelser som plieer, balance, drejninger, spring mm. Der trænes i forskellige
trinkombinationer hen over gulv for til sidst at øve en kombination
eller dans. gaardbodans' musikstil er kendetegnet ved at bruge det allernyeste musik indenfor den elektroniske verden, house, dup,
elektro mm.. Dansestilen er inspireret af hip hop, house, moderne
og jazz dans. Der sættes fokus på kroppens udtryk, bevægelsespotentiale, fraseringer og musikalitet


House

House stammer fra New York og har sine rødder i salsa, merenque, afrikansk dans, capoeira, hip hop, jazz og tap. House er baseret på freestyle og lægger vægt på ”footwork” benarbejde. Dansens udtryk 
er glæde, rytme, energi og musikalitet.

 

Moderne Teknik

Teknikklasserne har sit afsæt i den klassiske træning, men er transponeret til et mere moderne og fornyet kropsprog. Der arbejdes med kondition, styrke, udholdenhed, balance, smidighed, drejninger, plieer, tenduer, spring mm..

Alt dette for at give eleven de mest optimale betingelser for at
skabe en komplet og alsidig danser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 


 

Partnerarbejde

Her arbejder man sammen 2 og 2  for at styrke den enkelte elevs evner til at improvisere og arbejde med hinanden. Samtidig med at udviklingen af deres eget personlige trinsprog, under vejledning af underviseren, er i fokus. Der indlæres små duetter af forskellige sværhedsgrader, hvor der lægges vægt på elevens sceniske udtryk
og udstråling.

 

 


 

Floorwork

Dansetræning med fart, styrke og flow. Super musik og danselyst.   Det er for alle. Undervisningen giver resultat i form af en forbedret kondition og styrke på gulvet. Timen er bygget op med grundig opvarmning og tekniske øvelser, som er baseret på gulvarbejde balance og smidighed.

 

 

 

 

 

 


 

Børne jazz og Børne hipHop

Vi gør et stort stykke arbejde for at få fat i børnene fra grunden og opbygge deres interesse for hvad kroppen har af udtryksmuligheder. En time består af små sanse og kreative bevægelseslege, musikalitet, dramatik og spontanitet. Vi varmer kroppen op og øver små funky trinkombinationer, som til sidst munder ud i en lille dans, som vises
til vores afsluttende show.